We are hiring

Pozice chatu

Nastavte pozici chatu na stranu nebo dolů na obrazovce

Nastavení

Ve vašem chat kúodu přidejte tyto řádky:

_smartsupp.alignX = 'right';
_smartsupp.alignY = 'side';
_smartsupp.offsetY = 100; // change offset from top

Váš chat kód by měl vypadat takto:

<script>
var _smartsupp = _smartsupp || {};
_smartsupp.key = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
// YOUR configuration to place widget on right side
_smartsupp.alignX = 'right';
_smartsupp.alignY = 'side';
_smartsupp.offsetY = 100;
// END of your configuration
window.smartsupp||(function(d) {
	var o=smartsupp=function(){ o._.push(arguments)},s=d.getElementsByTagName('script')[0],c=d.createElement('script');o._=[];c.async=true;
	c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.src='//www.smartsuppchat.com/loader.js?t='+new Date().getTime();s.parentNode.insertBefore(c,s);
})(document);
</script>

Výsledek