We are hiring

Inline vložený chat

Ukazuje vložení chatu do stránék na ľibovolné místo s nastaviteľnou šírkou a výškou chatovacího okna

Nie vždy je vhodné chat zobrazovať všetkým zákazníkom. Napríklad chceme so zákazníkmi komunikovať len v sekcii kontakty alebo podpora. Umiestnenie chatu do dolného rohu potom nie je pre zákazníkov dostatočne intuitívne. Vhodnejšie je chatovacie okno zobraziť priamo v stránke, aby zákazníci boli navedený k chatovaniu, čím sa urýchli komunikácia zo zákazníkom.

Preview

Podľa nasledovného príkladu si upravíme vložený kod chatu. V atribúte renderTo je uvedené ID elementu kam sa má chat vykresliť.

<script>
	var _smartsupp = _smartsupp || {};
	_smartsupp.key = "xxxxxxxxxxxxxxxxx";
	_smartsupp.renderTo = 'chatTargetId';

	window.smartsupp||(function(d) {
		var o=smartsupp=function(){ o._.push(arguments)},s=d.getElementsByTagName('script')[0],
		c=d.createElement('script');o._=[];c.async=true;c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';
		c.src="http://www.smartsuppchat.com/build/loader.js";s.parentNode.insertBefore(c,s);
	})(document);
</script>

A naše html može vypadať takto:

...
<div id="chatTargetId" style="width:500px; height:500px;" ></div>
...

Tip: Stačí zmeniť v štýloch šírku alebo výšku a chat sa automaticky bude prispôsobovať rozmerom.