We are hiring

Vlastní vzhled chat boxu

Príklad ukazuje ako je možné nastaviť texty, banner a logo chatu pre rôzne domény zakaždým inak.

Prispôsobenie baneru, textov a farieb

Example: Vyzkoušet Príklad nastavenia chatu na 1. doméne

<script>
	// customize banner & logo
	smartsupp('banner:set', 'bubble');
	smartsupp('chat:avatar', '/assets/images/demo-logo-1.png');

	// customize texts
	smartsupp('chat:translate', {
		online: {
			title: 'EXAMPLE',
			infoTitle: 'EXAMPLE COMPANY'
		},
		offline: {
			title: 'OFFLINE'
		}
	});

	// customize colors
	smartsupp('theme:colors', {
		primary: '#c5302c',
		banner: '#999999',
		primaryText: '#ffffff'
	});
</script>

Example: Vyzkoušet Príklad nastavenia chatu na 2. doméne

<script>
	// customize banner & logo
	smartsupp('banner:set', 'bubble');
	smartsupp('chat:avatar', '/assets/images/logo.png');

	// customize texts
	smartsupp('chat:translate', {
		online: {
			title: 'MOJA FIRMA',
			infoTitle: 'UZASTNE!'
		},
		offline: {
			title: 'OFFLINE'
		}
	});

	// customize colors
	smartsupp('theme:colors', {
		primary: '#00b4f3',
		banner: '#6b6b6b',
		primaryText: '#ffffff'
	});
</script>

Zmena farieb podľa stavu účtu

Example: Farba chatu sa mení podľa stavu účtu.

<script>
	smartsupp('on', 'status', function(status) {
		if(status == 'online' || status == 'away') {
			smartsupp('theme:colors', {
				primary: '#00b4f3',
				banner: '#6b6b6b',
				primaryText: '#ffffff'
			});
		} else {
			smartsupp('theme:colors', {
				primary: '#c5302c',
				banner: '#999999',
				primaryText: '#ffffff'
			});
		}
	});
</script>

Event status je zavolany vždy pri zmene stavu chatu. Môže mať hodnoty online, away alebo offline.