Volné pozice

Pozice chatu

Nastavte pozici chatu na stranu nebo dolů na obrazovce

Nastavení

Ve vašem chat kúodu přidejte tyto řádky:

_smartsupp.alignX = 'right'; _smartsupp.alignY = 'side'; _smartsupp.offsetY = 100; // change offset from top

Váš chat kód by měl vypadat takto:

<script> var _smartsupp = _smartsupp || {}; _smartsupp.key = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; // YOUR configuration to place widget on right side _smartsupp.alignX = 'right'; _smartsupp.alignY = 'side'; _smartsupp.offsetY = 100; // END of your configuration window.smartsupp||(function(d) { var o=smartsupp=function(){ o._.push(arguments)},s=d.getElementsByTagName('script')[0],c=d.createElement('script');o._=[];c.async=true; c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.src='//www.smartsuppchat.com/loader.js?t='+new Date().getTime();s.parentNode.insertBefore(c,s); })(document); </script>

Výsledek