Volné pozice

Vlastní vzhled chat boxu

Príklad ukazuje ako je možné nastaviť texty, banner a logo chatu pre rôzne domény zakaždým inak.

Prispôsobenie baneru, textov a farieb

Example: Vyzkoušet Príklad nastavenia chatu na 1. doméne

<script> // customize banner & logo smartsupp('banner:set', 'bubble'); smartsupp('chat:avatar', '/assets/images/demo-logo-1.png'); // customize texts smartsupp('chat:translate', { online: { title: 'EXAMPLE', infoTitle: 'EXAMPLE COMPANY' }, offline: { title: 'OFFLINE' } }); // customize colors smartsupp('theme:colors', { primary: '#c5302c', banner: '#999999', primaryText: '#ffffff' }); </script>

Example: Vyzkoušet Príklad nastavenia chatu na 2. doméne

<script> // customize banner & logo smartsupp('banner:set', 'bubble'); smartsupp('chat:avatar', '/assets/images/logo.png'); // customize texts smartsupp('chat:translate', { online: { title: 'MOJA FIRMA', infoTitle: 'UZASTNE!' }, offline: { title: 'OFFLINE' } }); // customize colors smartsupp('theme:colors', { primary: '#00b4f3', banner: '#6b6b6b', primaryText: '#ffffff' }); </script>

Zmena farieb podľa stavu účtu

Example: Farba chatu sa mení podľa stavu účtu.

<script> smartsupp('on', 'status', function(status) { if(status == 'online' || status == 'away') { smartsupp('theme:colors', { primary: '#00b4f3', banner: '#6b6b6b', primaryText: '#ffffff' }); } else { smartsupp('theme:colors', { primary: '#c5302c', banner: '#999999', primaryText: '#ffffff' }); } }); </script>

Event status je zavolany vždy pri zmene stavu chatu. Môže mať hodnoty online, away alebo offline.